Prečo mám nedoplatok či preplatok na dani z príjmov?

Ako vzniká nedoplatok či preplatok?

Príde apríl a vám pristane na účte vyššia (preplatok) či nižšia suma (nedoplatok) ako zvyčajne a vy sa len čudujete čo sa stalo. V preklade zamestnávateľ vám vyplatil preplatok alebo naopak stiahol nedoplatok na dani z príjmu z vašej výplaty. V tomto krátkom videu si povieme prečo rozdiel vzniká.

Je na mieste sa čudovať ako vám môže vzniknúť nedoplatok či preplatok, keďže celý rok vám chodí výplatná páska na ktorej vidíte, že zamestnávateľ vám strháva na zdravotné či sociálne poistenie a rovnako zráža preddavky na daň z príjmov.

Dôvod je celkom jednoduchý. Keď ste štandardný zamestnanec, tým myslím, že pracujete na trvalý pracovný úväzok a pritom nezáleží či ste počas roka menili zamestnávateľa, tak si do 15. februára pravdepodobne u svojho zamestnávateľa žiadate o tzv. ročné zúčtovanie dane. To sú presne tie strany papierov, ktoré musíte vyplniť.

Ako živnostník si budete musieť podať daňové priznanie

Mimochodom, keď ste nejaký čas mali aj živnosť a teda ste podnikali, tak si budete vysoko pravdepodobne podávať daňové priznanie samy, v tom prípade vám zamestnávateľ vystaví tzv. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO.

ekonomia ludskou recou

V rámci ročného zúčtovania dane okrem vašich osobných údajov vypĺňate aj údaje o tom, či si nárokujete nezdaniteľné časti základu dane. Napríklad na manželku, na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) alebo tiež, či si uplatňujete daňový bonus na vyživované dieťa či deti. Položiek je celkovo 8.  Jednotlivé položky musíte samozrejme dokázať, čiže so žiadosťou odovzdáte aj rôzne potvrdenia.

Rozdiely vznikajú kvôli NČZD

Rozdiely vznikajú práve kvôli týmto položkám. Napríklad úplne extrémnym prípadom je, keď si neuplatňujete NČZD na daňovníka, ktorá sa uplatňuje priebežne vo výplate počas roka. NČZD na daňovníka je vo výške 4 414,2€ pri základe dane za rok 2020 do 19 506,56€. V preklade keď váš príjem očistený o odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne je menší ako táto suma. Pri vyššom základe dane sa aj NČZD kráti podľa vzorca.

Následne keď vám zamestnávateľ uplatní NČZD v ročnom zúčtovaní, tak vám vyjde preplatok, ktorý vám vráti. Samozrejme tento preplatok bude veľmi vysoký a môže byť aj na úrovni jednej mesačnej mzdy. Z toho dôvodu hovorím, že to je extrémny príklad. Podobne je to aj pri daňovom bonuse na dieťa. Ten sa však odpočítava z vypočítanej dane a v tom je oproti NČZD rozdiel.

Okrem toho malé rozdiely môžu vzniknúť aj keď ste pracovali u viacerých zamestnávateľov a u niektorých ste si NČZD uplatňovali a u niektorých nie, alebo ak ste boli časť roka bez práce a teda NČZD za toto obdobie si uplatníte v ročnom zúčtovaní. V niektorých prípadoch, ako sú študenti alebo dôchodcovia sa vám oplatí podať daňové priznanie viac ako žiadať o ročné zúčtovanie dane, ale o tom už niekedy nabudúce.

Zdroje

  • Primárne podnikajte.sk, kde nájdete všetky potrebné formuláre

 

Návrat hore