O mne

Pochádzam z Rožňavy. Počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave som pracoval ako externista pre Nadáciu F. A. Hayeka a na polovičný úväzok najprv v Bencont Investments a neskôr v Pro Partners Holding. Po škole som sa na nejaký čas zastavil v denníku SME v redakcii Indexu. V súčasnosti pracujem v Slovak Business Agency. Na všetkých pozíciách som bol v princípe analytikom a som ním až doteraz. 

E-mail: martin.lindak101@gmail.com

Pracovný profil: Linkedin