Kam idú naše dane a odvody?

Podľa NBS množstvo ľudí nevie kam smerujú ich peniaze, teda ich dane a odvody, ktoré platia z ich výplaty každý mesiac. Preto sa to pokúsim v tomto videu napraviť.

Predstavte si, že pracujete na TPP, nemáte deti a uplatňujete si NČZD na daňovníka a zarábate v hrubom tisíc eur. Vaša výplatná páska bude vyzerať nejak takto:

Prvým dôležitým bodom je, že zamestnávateľa nestojíte 1000 eur, ale 1352 eur, keďže on za vás platí ešte sociálne odvody. Vaša čistá mzda po zaplatení zdravotných a sociálnych odvodov a preddavkov na daň z príjmu (zjednodušene dane z príjmu) bude 772,89 centov.

Najviac odvodov ide do sociálnej poisťovne

Začnime pekne od začiatku. Samotná suma, ktorá smeruje do sociálnej poisťovne je zložená z niekoľkých poistení, a to z Nemocenského, starobného, invalidného, úrazového a garančného poistenia. Plus idú odvody aj na poistenie v nezamestnanosti či do rezervného fondu solidarity. Váš zamestnávateľ platí nejaké percento na každé jedno poistenie, ktoré sme teraz spomenuli. Naopak vy z vašej hrubej mzdy, platíte len niektoré zložky sociálneho poistenia.

To aké percento v rámci jednotlivých položiek platíte vy a váš zamestnávateľ vidíte, teraz si skôr povieme načo jednotlivé poistenia sú. Sociálna poisťovňa ma na každé jedno poistenie osobitný fond, kde prostriedky zhromažďuje. Napríklad fond garančného poistenia, fond nemocenského poistenia atď.

Ekonómia ľudskou rečou

Teraz pekne po poriadku, nemocenské poistenie slúži na zabezpečenie príjmu v prípade straty alebo zníženia príjmu, a to v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania alebo opatrovania, tehotenstva a materstva.

O starobnom a invalidnom poistení si asi nemusíme veľa hovoriť. Z týchto fondov sa vyplácajú starobné a invalidné, sirotské či vdovské dôchodky.

Z fondu poistenia v nezamestnanosti sa vypláca šesť mesiacov dávka v nezamestnanosti v prípade, že prácu stratíte a pracovali ste aspoň dva roky (v preklade, keď ste si platili toto poistenie. Napríklad živnostníci ho v rámci minimálnych odvodov neplatia).

Úrazové poistenie, garančné poistenie a odvod do rezervného fondu solidarity platí len zamestnávateľ.

Úrazové poistenie slúži pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania.

Dávka garančného poistenia sa vypláca v prípade platobnej neschopnosti vášho zamestnávateľa, čo nastane vtedy, keď vám nevypláca mzdu a dostane sa do konkurzu.

Rezervný fond solidarity má v rámci sociálnych odvodov špeciálne postavenie. Slúži totiž na krytie škody, ktorú by mohla spôsobiť dôchodková správcovská spoločnosť v druhom pilieri.

Deficity sa vykrývajú z ostatných prebytkových fondov

Deficity, napríklad fondu starobného poistenia, by nemali byť vykrývané prebytkami z ostatných fondov, avšak opak je pravdou a Sociálna poisťovňa vykrýva tieto deficity z ostatných fondov, ktoré sú prebytkové.

Okrem sociálneho poistenia potom platíte vy aj zamestnávateľ zdravotné poistenie a nakoniec aj preddavky na daň z príjmu, prečo preddavky? To som vysvetľoval v inom videu, ktoré uvidíte v pravom hornom rohu. Peniaze zo zdravotného poistenia smerujú zdravotným poisťovniam a tie zase z neho uhrádzajú zdravotnú starostlivosť.  Z dane z príjmu fyzických osôb sú financované obce a mestá a vyššie územné celky a to v pomere 70% ku 30% percentám.

Po odrátaní všetkých položiek vám ostane z 1300 eurovej ceny práce ostane 772, 89 centov.

 

Návrat hore