Zarábajú Rómovia na sociálnom systéme?

V spojení s Rómami existuje na Slovensku množstvo mýtov, ktoré v určitých cykloch sa dookola opakujú a zdieľajú na sociálnych sieťach. Medzi mýty patrí napríklad to, že poberajú vysokú dávku v hmotnej núdzi, majú veľa detí kvôli detským prídavkom a celkovo, že dostávajú toľko zo sociálneho systému, že sa im neoplatí pracovať. V tomto videu sa pozrieme na najčastejšie mýty, ktoré Rómovia na Slovensku počúvajú.

Sociálny systém nerozlišuje farbu pleti

V prvom rade treba zdôrazniť, že sociálny systém na Slovensku obsahuje rôzne typy dávok, ktoré niekedy vyzerajú celkom komplikovane, avšak Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny veľmi dobre eviduje ich výšku, množstvo poberateľov a dokonca aj okresy kam tieto dávky smerujú. To znamená, že zdroj informácii máme celkom dobrý, len sa s ním treba pohrať.

Najčastejšie kolujúcim obrázkom, ktorý je veľmi jednoducho vyvrátiteľný je tento:

rómovia

Hovorí o tom, ako pracujúca žena so štyrmi deťmi zarába menej ako Rómovia so štyrmi deťmi. Výpočet má hneď niekoľko nepresností, a preto ho treba uviesť na správnu mieru. Dávka v hmotnej núdzi je špecifická a jej výška je odstupňovaná podľa toho či ju poberá jednotlivec či dvojica a či majú spolu 1-4 deti alebo viac ako štyri deti. Zjednodušene sa dávka v hmotnej núdzi poskytuje vtedy, keď príjem členov domácnosti nedosahuje životné minimum, čo je 210,20 eur.

Príspevok na zdravotnú starostlivosť sa už od roku 2014 neposkytuje. A pri príspevku na bývanie je dôležitým parametrom to, či stavba v ktorej rodina býva je skolaudovaná a legálna, čo chatrče v osadách pravdepodobne nebudú. Rovnako v podstate zanikla dotácia na obed pre školopovinné deti, keďže v súčasnosti existujú tzv. obedy zadarmo pre školákov, kde sa nepozerá na príjem domácnosti dieťaťa.

Zároveň je výška jednotlivých dávok/príspevkov odlišná. Na čo tvorca výpočtu zabudol je, že matka, ktorá pracuje a má štyri deti má nárok aj na daňový bonus.

Korektný výpočet by vyzeral takto:

Typ dávky Rodina v nelegálnej chatrči so 4 deťmi Rodina vo vlastnom bývaní so 4 deťmi Rodina so 4 deťmi, rodič poberá priemernú mzdu 1013 € Rodina so 4 deťmi, rodič poberá minimálnu mzdu 580 €
Základná dávka v hmotnej núdzi 172,6 172,6
Aktivačný príspevok (jedna osoba) 63,07
Príspevok na bývanie 89,2
Prídavok na dieťa 99,8 99,8 99,8 99,8
Navýšenie dávky za plnenie školskej dochádzky (príspevok na nezaopatrené dieťa) 74,4 74,4
Daňový bonus 90,88 (pri 4 deťoch nad 6 rokov) 181,76 (pri 4 deťoch pod 6 rokov) 90,88 (pri 4 deťoch nad 6 rokov) 181,76 (pri 4 deťoch pod 6 rokov)
Celkovo 346,8 499,07 971,16 – 1062,04 666,8 – 758,3

V konečnom dôsledku je výsledok trocha odlišný, v prípade keď pracuje jeden z rodičov za minimálnu mzdu, tak príjem domácnosti je od 666 eur do 758 eur. Keby jeden člen nepracoval a rodina by bývala vo vlastnom, tak príjem domácnosti by bol necelých 500 eur.

Mýtov je viac

Teraz sa pozrime na tri dávky v sociálnom systéme a rozoberme si ich spolu s mýtmi na drobné.

V rámci poberania dávky v hmotnej núdzi koluje aj druhý mýtus. A to, že väčšina ide Rómom s mnohopočetnými rodinami. V prvom rade Rómských mnohopočetných rodín je už dnes menej. Oproti minulosti majú Rómovia menej detí. Až polovica žien, ktoré sa narodili v 40. rokoch minulého storočia mala päť a viac detí. Tie, ktoré sú narodené v 70. rokoch je už len jedna tretina tých, ktoré majú päť a viac detí.

Rovnako s istotou sa nedá povedať, že Rómovia majú len mnohopočetné rodiny, teda päť a viac detí. Avšak keď to predpokladáme, tak napriek tomu v decembri 2019 boli najpočetnejšou skupinou poberateľov dávky v hmotnej núdzi jednotlivci. Tí tvoria až 55 % z celkového počtu poberateľov.

Za nimi sú dvojice s 1-4 deťmi , jednotlivci s 1-4 deťmi a dvojice a až nakoniec sú jednotlivci či dvojice s viac ako štyrmi deťmi, kam by sme podľa predpokladu mohli zaraďovať Rómske rodiny.

Dávku v HN poberajú najmä dvojice a jednotlivci s 1-4 deťmi

Z hľadiska čerpania dávok, keďže výška hmotnej núdze sa na základe počtu členov rodiny odlišuje, najviac poberajú jednotlivci a dvojice s 1-4 deťmi. Určitú koreláciu môžeme nájsť, keď sa pozrieme na distribúciu dávky v hmotnej núdzi do jednotlivých okresov, napríklad do 20 okresov s najväčším zastúpením Rómov, kde dohromady žije skoro 68 % Rómov na Slovensku. V decembri 2019 sem putovalo 64,7 % zo sumy dávok v hmotnej núdzi, pričom tu celkovo v okresoch žije približne 29 % obyvateľstva Slovenska. Tu je potrebné poznamenať, že aj keď je to len december, tak z dlhodobejšieho hľadiska v iných mesiacoch to nebude výrazne odlišné.

Aj keď sa často hovorí o dávke v hmotnej núdzi, tak jej podiel je v sociálnom systéme zanedbateľný. Napríklad v roku 2019 išlo celkovo na dávky v hmotnej núdzi približne 106 miliónov eur, čo sú 2 % zo sumy vyplatených starobných dôchodkov. A vôbec nie je dávka v hmotnej núdzi položkou, ktorá by v sociálnom systéme zhltla najviac. Viac úrady práce vyplácajú na príspevky na opatrovanie (230 mil. €), na prídavky na deti (327 mil. €) a rodičovský príspevok (374 mil. €).

Nezarábajú ani na prídavkoch na deti

Ďalším mýtom je, že Rómovia zarábajú na prídavkoch na deti. Tie sa vyplácajú na každé dieťa do dovŕšenia 25 roku života, avšak v prípade, že dieťa je nezaopatrené, teda napríklad, že stále študuje. V súčasnosti je výška prídavku na dieťa 24,95 eura, či to je veľa alebo málo je subjektívna vec, avšak môžeme sa pozrieť na distribúciu prídavkov do jednotlivých okresov s najväčším podielom Rómov.

Do týchto okresov smerovalo v  decembri 2019 31 % všetkých prídavkov na dieťa, pričom tu žije 29% všetkého obyvateľstva. To znamená, že aj keď to sú okresy s výrazným zastúpením Rómov, tak sem nesmeruje výrazná časť detských prídavkov.

Dôvodom môže byť to, že Rómsky rodičia poberajú na svoje deti prídavky kratšie, keďže väčšinou deti nejdú na vysoké školy a naopak kompenzujú to deti majoritnej časti obyvateľstva, ktorých idú častejšie na vysoké školy.

Rómovia môžu „zarobiť“ na rodičovskom príspevku. Jeho výška je 270 eur a v prípade, že matka predtým pracovala a poberala materské, tak 370 eur. Na prvý pohľad je to ozaj viac ako hmotná núdza, avšak rodičovský príspevok sa poberá len dovtedy, kým dieťa nedovŕši vek troch rokov. Pri dieťati so zlým zdravotným stavov sa poberá do šiestich rokov. K tomu sa rodičovský príspevok vypláca vždy len na jedno dieťa v rodine.

Z hľadiska distribúcie to bolo podobné ako pri prídavkoch na deti. Do 20 okresov s najväčším počtom Rómov smerovalo v decembri 2019 32% z celkovej sumy, ktorá sa vyplatila ako rodičovský príspevok.

Výdavky na tieto dávky sú len ihlou v kope sena

Keby sme zobrali dokopy všetky tieto tri dávky a spočítali ich za celý rok, tak je to približne 808 miliónov eur v roku 2019. Z celkových výdavkov verejnej správy v roku 2020, to je približne 2,06 %. Keby sme brali všetko dokopy, čo vyplatilo ústredie práce, tak je to približne 1,3 miliardy eur alebo 3,35 % výdavkov verejnej správy. Napríklad len na starobné dôchodky sa v roku 2019 vyplatilo skoro 5,8 miliardy eur.

A nezabudnite všetky spomínané dávky dostávate alebo môžete dostať aj vy, stačí že by ste žili na úrovni životného minima. To znamená, že sociálny systém nerozlišuje, či ste z majoritnej či marginalizovanej skupiny obyvateľstva.

Samozrejme celkový problém so začleňovaním Rómov do bežného života a hlavne do toho pracovného, nie je čierno-biely. Sociálny systém by napríklad mohol by nastavený aj viac motivačne, avšak netreba zabúdať, že problém marginalizovaných skupín nie je len o sociálnom systéme. Súvisí to aj s úrovňou školstva, či trhu práce. Rovnako je otázne, či by sa problém mal riešiť centralizovane z Bratislavy alebo radšej by sa mali podporovať miestne iniciatívy či združenia, ktoré podmienky v tom-ktorom regióne poznajú.

Samozrejme, čím neskôr sa začne problém riešiť, tak tým to bude pre rozpočet verejnej správy drahšie.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore