Z čoho žije Monako?

Aká je ekonomika najbohatšej krajiny sveta?

Najbohatšia a druhá najmenšia krajina sveta s najviac milionármi na meter štvorcový, správne, toto video bude o Monackom kniežatstve a jeho ekonomike a o tom, či Monako je skutočne daňovým rajom.
David Ortiz’s Link to Steroids Is Casting a Dark Cloud Over the World Series how to take sustanon 250 members of the sackler family settle purdue pharma suit for $225 million

Druhý najmenší štát na svete

Monako sa nachádza na juhu francúzska na Azúrovom pobreží a je to mestský štát o rozlohe dvoch kilometrov štvorcových, čo je 4-krát viac ako Vatikán.

Aj keď je to stále neuveriteľne malá ekonomika, tak v porovnaní so svetom je neuveriteľne bohatá, keďže v prepočte na obyvateľa ma najvyššie HDP, a to v nominálnom vyjadrení na úrovni 161 000 eur. V parite kúpnej sily sa zvykne uvádzať po Lichtenštajnsku a Luxembursku ako tretie, a to s HDP 98 tisíc eur na hlavu. Keby sme brali celkové HDP, tak je na úrovni približne 6 miliárd dolárov, čo nie je ani desatina HDP Slovenska.

Avšak HDP na hlavu je trochu ošemetný ukazovateľ hlavne pri malých ekonomikách, ktoré majú k tomu znaky daňového raja.

Napríklad samo Monako v štatistikách prepočítava HDP aj pracujúcimi, ktorí nie sú rezidentmi Monaka, avšak HDP produkujú. Štandardne v európskej štatistike sa počíta len s rezidentmi a tých je v Monaku približne 39-tisíc. V prípade, keď započítate ďalších 49-tisíc ľudí, tak HDP na obyvateľa v roku 2019 bolo 75 942 eur.

Pravdepodobne predpokladáte, že Monako je bohaté len vďaka svetovým a našim celebritám, ktoré sem presunuli svoje daňové sídlo. Nuž áno, z časti to pravdepodobne bude pravda, aj keď som sa nedopátral do akej miery sa príjmy bohatých odzrkadľujú v HDP. A aj keby, Monako je aj skutočne bohatá krajina, a to nie len štatisticky.

A ako vyzerá monacká ekonomika?

Samozrejme kvôli malému priestoru a blízkosti mora, Monako veľa priemyslu na svojom území na rozdiel od Lichtenštajnska nemá. Približne 85% HDP Monaka tvoria služby a zvyšok tvorí priemysel. Samozrejme tieto čísla sa môžu mierne líšiť. Aj keď viac ako 10% HDP tvorí priemysel, tak to nie je typický ťažký priemysel, ale skôr sa jedná o výrobu liekov, hodiniek, parfumov, šperkov či čokolád alebo o samotný výskum a vývoj.

V službách bude samozrejme podstatnú časť tvoriť turistický ruch a s ním spojené aktivity, či už to je prevádzka reštaurácii či ubytovanie v hoteloch. Samozrejme tu bude patriť aj slávne kasíno, ktoré mimochodom z celej ekonomiky tvorí približne 3% HDP. V službách budú samozrejme aj finančné služby, keďže Monako je vďaka svojim priaznivým daňovým zákonom sídlom mnohých finančných inštitúcií.

Keby sme sa chceli na to pozrieť podrobnejšie, tak podiel jednotlivých sektorov na tvorbe HDP bude takýto. Ťahúňom sú práve vedecké a technické aktivity, kam patrí skôr výskum a vývoj, ale aj iné služby, ako je prekladateľstvo alebo reklama. Práve druhým najväčším sektorom sú finančné služby.

Najväčším zamestnávateľom sú práve vedecké a technické aktivity a hneď za ním spomínané hotely, penzióny a reštaurácie či iné služby.

Keby sme sa na ekonomiku pozreli skrz zamestnanosť, tak celkovo v krajine pracuje 55 919 ľudí  z čoho 4911 pracuje vo verejnej správe. Priemerná mzda v Monaku sa odhaduje na 4 až 6 tisíc eur mesačne, avšak ťažko povedať či to je presné číslo, keďže Monako túto štatistiku oficiálne nevykazuje.

Najviac policajtov na svete

Mimochodom 40% zo zamestnancov verejnej správy pracuje na ministerstve vnútra. Pravdepodobne to budú policajti, keďže Monako je známe tým, že je jednou z krajín, ktorá ma v prepočte na obyvateľa najviac policajtov. V Monaku to vychádza na jedného policajta na 100 obyvateľov.

Monako je jednou z krajín, kde je očakávaná dĺžka života najdlhšia, a to 86,5 roka. Život v Monaku je charakteristický tým, že je tu všetko pekné čisté, funkčné a samozrejme drahé. Napríklad samotné Monako štatisticky nerieši chudobu, keďže tu žiadna nie je a skôr budete mať problém nenaraziť na milionára, keďže štatisticky je ich tu najviac na meter štvorcový. Monako má aj základné služby ako nemocnice či školy, ktoré sú drahé, avšak aj dostatočne kvalitné.

A ako to je s daňami? Monako je známe tým, že dlhodobo nemá daň z príjmu a rovnako daň dividend či kapitálového príjmu a dokonca ani daň z nehnuteľností. Tento fakt môžu využiť všetci okrem Francúzov, avšak má to háčik. V Monaku môžete mať svoju daňovú rezidenciu len keď tu vlastníte nehnuteľnosť a nejakú časť roka sa tu zdržiavate. A odhadujete správne, keďže je tu celkom dosť milionárov a Hollywood si tu parkuje svoje jachty, tak nehnuteľnosti nebudú najlacnejšie. Priemerná cena za meter štvorcový je približne 50-tisíc eur, a to hovoríme o sekundárnom predaji nie o novej nehnuteľnosti. 50 metrov štvorcových, čo je garzónka alebo dvojizbák v moderných novostavbách, tak vyjde na 2 a pol milióna eur.

Bez dani z príjmu

Okrem toho z prevodu nehnuteľnosti na vašu osobu zaplatíte tzv. transferovú daň vo výške 4,5% z hodnoty prevodu. V prípade, keď sa jedná o netransparentné entitu, teda rôzne trusty alebo zahraničné spoločností, ktoré nespĺňajú zákonné kritériá transparentnosti, tak je výška dane 7,5%.

Často sa hovorí, že Monako je lákadlom aj pre firmy, avšak to má malý háčik. Tie spoločnosti, ktoré viac ako 25% tržieb vytvorili mimo krajiny, platia daň zo zisku vo výške 33%.

Monako má dokonca aj daň z dedičstva, a to podľa toho ako vzdialený príbuzný majetok dedí a to od 8 do 16%. Partneri a deti daň z dedičstva samozrejme neplatia.

DPH vo výške 19,6%

A z čoho má potom príjem verejná správa, keď priame dane tú v podstate neexistujú? Monako má od ľudí príjem nepriamo a to skrz DPH, ktorú má vo výške 19,6%.

Aj keď daň z príjmu ako zamestnanec neplatíte, tak platíte sociálne a zdravotné odvody, keďže Monako je regulérna ekonomika a má zdravotný a sociálny systém. Štandardný zamestnanci platia zdravotné odvody z ktorých sa vypláca aj materská a odvody do dôchodkového fondu a fondu nezamestnanosti a funguje to podobne ako na Slovensku. Nejaké percento platí zamestnávateľ a nejaké zamestnanec.

Podnikatelia a živnostníci si platia dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie, a to štvrťročne. Pri dôchodkovom poistení existujú 4 kategórie pričom každá ďalšia má vyššiu štvrťročnú sadzbu, pri zdravotnom poistení je len jedna jednotná sadzba, ktorá sa každoročne mení.

Obyvatelia Monaka majú nárok na Dôchodok v 65ke. Samozrejme musia si aj niečo odpracovať a nejaké odvody odviesť, ale nebudeme zachádzať do detailov, keďže by to bolo na osobitné video.

Aj keď sa o Monaku často hovorí, že je to daňový raj, tak nie je to úplne pravda. Rajom síce pre bohatých je, veď koniec koncov sú tam aj Slovenské celebrity ako Peter Sagan či Dominika Cibulková, avšak hromadne sa sem spoločnosti nepresúvajú, teda aspoň oficiálne je tu registrovaných približne 5-tisíc spoločností. OECD dokonca vyškrtlo Monako zo zoznamu daňový rajov už pred niekoľkými rokmi, pretože začalo spolupracovať a poskytovať údaje ohľadom finančných transakcií aj ostatným štátom.

 

Návrat hore