Ako a kam investovať peniaze? Veľký prehľad možností

Môžete investovať do zlata, kryptomien alebo klasicky do fondov? Akú sú za tým poplatky a potenciálne výnosy?

V poslednom videu z tejto série videí o investovaní sme si objasnili, prečo je dôležité investovať v tomto treťom videu sa pozrieme na to, aké máte možnosti, keď sa už investovať rozhodnete.

Toto video vzniklo v spolupráci s Finaxom, ktorý do 30.11 na tomto linku ponúka odpustenie vstupného poplatku (1,2%) z vašich investícií.

Investovanie do nehnuteľností je klasika

Prvou možnosťou je investovanie do nehnuteľností, ktoré je na Slovensku mimoriadne populárne. Jedným z dôvodov je najmä široká dostupnosť hypotekárnych úverov, a teda nízke úroky a možnosť investovať na páku a na strane druhej nedostupnosť nájomného bývania. Ľudia, ktorí špekulujú týmto spôsobom si zväčša zoberú hypotekárny úver, prostredníctvom ktorého kúpia nehnuteľnosť a tú následne ponúknu na prenájom. Aj keď si mnohí myslia, že je to jedna z najlepších investícii vďaka rastu cien nehnuteľnosti v posledných rokoch, tak nemusí to byť úplne pravda a investovanie do nehnuteľností skrýva aj riziká. Medzi najvýznamnejšie patrí napríklad riziko získania „poctivého“ nájomcu, ktorý platí včas.  Nevýhodou je, že výnosy by taktiež mali byť zdaňované a zároveň je nevýhodou, že takýto investičný byt z času na čas vyžaduje určité investície, keďže sa prirodzene opotrebúva. Tiež je rizikom prepad cien v budúcnosti, najmä však v menších mestách na Slovensku a taktiež nižšia likvidita takto vložených prostriedkov, skrátka byt za týždeň nepredáte a to najmä v prípade, ak je nehnuteľnosť ešte aj zaťažená hypotékou.

Investovať do realít môžete aj prostredníctvom tzv. realitných fondov. Tu môžete investovať od malých súm, keďže sú to fondy kolektívneho investovania. To znamená, že viacerí investori vložia peniaze do fondu a správcovská spoločnosť z nich napríklad kúpi nehnuteľnosť, kde bude prenajímať napríklad obchodné priestory.

Výhodou je, že investor v takomto prípade potrebuje nižšiu sumu, ako napríklad pri nákupe investičného bytu a vlastniť môže rôzne typy nehnuteľností. V prípade zobratia hypotéky a nákupu je možné takmer výlučne kúpiť iba nehnuteľnosť na bývanie. Avšak v prípade realitných fondov je možné investovať aj do kancelárskych priestorov, obchodných centier, či prevádzkovateľov služieb, napríklad kúpiť si podiel v domove dôchodcov a pod. Medzi výhody takýchto realitných fondov patrí napríklad možnosť získavať výnosy pravidelne, relatívne nižšie riziko a možnosť nákupu rôznych typov nehnuteľností. Medzi nevýhody patrí daňová politika, pretože svoje výnosy musíte zdaňovať. Hlavnou nevýhodou v prípade investície cez niektorú z bánk, či správcovských spoločností sú poplatky, a to napríklad vstupný poplatok, výstupný poplatok, poplatok za správu, či poplatok depozitárovi. Suma týchto poplatkov môže spolu dosiahnuť aj 3 % ročne, čo je skutočne veľa. Avšak závisí od konkurencie a dobrého výberu realitného fondu. Taktiež ide o investície s relatívne nižším výnosom, od 2 % ročne (pred zdanením).

Alternatívou je investovať aj do drahých kovov

Druhou možnosťou je investovanie do zlata či drahých kovov, avšak dnes sú skôr považované za konzervatívny prístup k investovaniu. Takúto formu investovania však pozná takmer každý z nás, keďže každý z nás vlastní nejakú cennosť, či šperk, čo je tiež niektorá z foriem investícií do drahých kovov.

Investície do zlata sú možné dvoma spôsobmi. Ten prvý, a na Slovensku populárnejší je prostredníctvom nákupu fyzického zlata. V takomto prípade však nie je úplne rozumné vykúpiť zlatníctvo, keďže ozdobné zlato a šperky obsahujú určité prímesy, pričom šperky sú zvyčajne zaťažené tiež vyššou maržou. Samozrejme, najmä pre majetnejších investorov môže byť zaujímavé kúpiť aj mimoriadne drahý šperk s vysokou umeleckou hodnotou, kde sa predpokladá rast ceny aj v budúcnosti, avšak tu už sa môžeme baviť aj o investovaní do umenia, no v prípade bežného investora s pár tisícmi na účte by sme skôr mali rozmýšľať o inej forme nákupu fyzického zlata.

Vhodné je uprednostniť nákup zlatých zliatkov, či investičných zlatých mincí. Pri takomto výbere si však treba vybrať renomovaného predajcu a osobne by som uprednostnil skôr nákup zlatých mincí, keďže experti na zlato sa zhodujú v názore, že tieto sú ťažšie falšovateľné. Mince sú rôznej váhy, pričom ale platí jednoduchá rovnica – čím je minca menšia, tým vyššie poplatky na nej zaplatíte. Preto sa najviac odporúča nákup jednouncových zlatých mincí. Na Slovensku existujú aj predajcovia, ktorí ponúkajú možnosť postupného nákupu zlata, teda postupné sporenie napríklad 20 € mesačne do zlata, pričom po dosiahnutí určitej sumy buď zašlú investorovi fyzickú zlatú mincu alebo mu ju uschovajú vo vlastnom trezore. Takéto investovanie je však zväčša spojené s vyššími poplatkami a preto je alternatívou aj postupné sporenie prostriedkov na účte a následný nákup. Avšak niektorí experti nezavrhujú ani postupný nákup zlata, keďže je možné takto priemerovať cenu, no opäť treba pripomenúť, že v oblasti poplatkov treba byť obozretný.

Výhodou zliatkov je najmä nižšia prirážka a preto je možné aj na Slovensku nakúpiť fyzické zlato veľmi blízke cene na svetových trhoch, samozrejme, navýšené o miernu províziu predajcu, odborne sa tomu hovorí aj spread. Tá je rôzna, avšak môže byť vo výške od cca 3 % oproti trhovej cene zlata až do závratných výšok okolo 50 %. Investícia do fyzického zlata preto vyžaduje opatrnosť. Pred nákupom fyzického zlata je dobré pozrieť si aktuálnu cenu na svetových trhoch a jednotlivých predajcov porovnať. Nákup investičného zlata je navyše oslobodený od DPH. Výhodou je tiež vysoká likvidita, najmä mince je možné predať aj na počkanie, za aktuálnu cenu. Ďalšou výhodou je tiež väčšia anonymita zlata oproti peniazom na bankovom účte. Nevýhodou môžu byť určité náklady na skladovanie, napríklad nákup trezora a pod. Nevýhodou je tiež nižší výnos zlata a časť ekonómov poukazuje aj na fakt, že zlato so sebou nenesie dividendu.

Avšak, pre niekoho, kto si chce „siahnuť“ na bohatstvo je nákup fyzického zlata zaujímavou alternatívou a podľa mňa aj lepšou alternatívou ako držať hotovosť pod vankúšom.

Become a Patron!

Nie všetci ekonómovia sú zástancami nákupu fyzického zlata. Poukazujú najmä na pomerne nižšiu likviditu zlata v porovnaní s cennými papiermi, ako sú napríklad akcie alebo dlhopisy. Druhou alternatívou investovania do zlata je nákup cenných papierov preukazujúcich vlastníctvo zlata. Popularitu naberajú najmä tzv. ETF  fondy naviazané na zlato. Nákup takýchto cenných papierov na Slovensku umožňujú niektorí obchodníci s cennými papiermi alebo je možné využiť niektorú z investičných platforiem, ktoré spomeniem neskôr. Výhodou takéhoto nákupu zlata môžu byť práve nižšie poplatky, ako i vysoká likvidita a možnosť ťažiť z krátkodobých prepadov, či rastov zlata. Nevýhodou je strata anonymity, ktorou argumentujú niektorí ekonómovia práve pri nákupe fyzického zlata.

Nakúpiť môžete aj cenné papiere a existuje niekoľko možností

Treťou možnosťou je nákup cenných papierov. Nákup cenných papierov je realizovaný aj prostredníctvom investícií v druhom, či treťom pilieri, pričom v druhom pilieri investuje prevažná väčšina zamestnaných ľudí na Slovensku, aj keď dosť zle, ale to je téma na iné video, ktoré plánujem spraviť v blízkej dobe. Okrem tejto formy investovania je možné investovať do cenných papierov aj inou formou.

Investovanie, ktoré vám najčastejšie ponúknu na pobočke banky, je takmer výlučne do podielových fondov, ktoré sú rovnako formou kolektívneho investovania. Podielové fondy sú natoľko dostupné, že ich dnes ponúkajú prakticky všetky banky. Podielový fond znamená, že emitent – teda správcovská spoločnosť vydá špeciálny cenný papier a peniaze, za ktoré si ho daný investor kúpi investuje. Investičná stratégia jednotlivých podielových fondov je rôzna, môžu sa zameriavať napríklad na investície do zelenej ekonomiky, či na investície do technológií a podobne. Investíciu uskutočňuje podľa určitej stratégie do určitých aktív, najčastejšie akcií alebo dlhopisov. Nevýhodou podielových fondov sú najmä vysoké poplatky. Vstupný poplatok môže byť na úrovni do 5 % z investície aj keď je pravdou, že v súčasnosti sa od tohto poplatku upúšťa najmä v prípade bánk. Ďalej môžu správcovské spoločnosti alebo banky účtovať výstupný poplatok, ak napríklad vystúpite z fondu do roka, zaplatíte 3 %. Avšak pri dlhodobejších investíciách sa stráca aj výstupný poplatok. Ďalej je pomerne bežný poplatok za správu vo výške 1 – 2 %, ale stretnúť sa môžeme aj s poplatkom za výkonnosť. Práve vysoké poplatky v podielových fondoch sú jedným z dôvodov, prečo banky veľmi aktívne tieto produkty klientom predávajú. Nevýhodou podielových fondov je tiež daňová politika, pričom z dosiahnutého výnosu sa platí štandardná 19 % daň z príjmu.

Existuje ešte jeden osobitný typ investovania do cenný papierov, a to nákup korporátnych dlhopisov. Spravidla pri nich potrebujete viac hotovosti, keďže majú stanovenú minimálnu cenu nákupu a často sa promujú ako alternatíva k sporiacim účtom v bankách. To môže ľudí zmiasť, pretože korporátne dlhopisy nepatria pod ochranu vkladov a teda vaše vložené peniaze nie sú nijako chránené. Rovnako môže byť problémom to koho dlhopisy nakupujete. Na Slovensku napríklad sa takto financujú podniky, ktoré vznikli za účelom výstavby developerského projektu. Od investorov získajú peniaze a použijú ich na projekt naopak vy budete dostávať úrok/kupón, ktorý predstavuje 3-7% ročne z vašej investície. Výplata úroku/kupónu je väčšinou ročná prípadne polročná alebo kvartálna. Na konci splatnosti, ktorá je spravidla 3 až 10 rokov dostanete istinu, ktorú ste investovali. Problémy nastanú, keď sa výstavba predraží alebo developeri narazia na nejaké problémy, čo vôbec nie je raritou. Preto treba byť pri investovaní do korporátnych dlhopisov opatrný.

Treťou formou investovania do cenných papierov je možnosť investovania prostredníctvom špecializovaných spoločností, ktoré majú na Slovensku názov „obchodník s cennými papiermi“. Dlho bola táto forma investovania prístupná najmä majetnejším klientom, no v posledných rokoch sa trh zmenil a dnes je možné investovať už od 20 eur mesačne. Trh obchodníkov s cennými papiermi je dnes tak diverzifikovaný, že by sa dalo vyrobiť samostatné video len na túto tému. Avšak viaceré zo spoločností poskytujú zaujímavé formy investovania. Na popularite nabralo najmä investovanie do tzv. ETF fondov. ETF predstavujú veľmi vhodný nástroj pre malých investorov. Ide o fond, ktorý je z podstaty ako podielový fond, avšak je priamo obchodovaný na burze. Výhodou je vysoká likvidita, spravidla ETF kopírujú nejaký index. Index predstavuje určité portfólio, napríklad najznámejší index S&P 500 predstavuje akcie 500 najväčších spoločností v USA. ETF, ktoré kopíruje takýto index v princípe predstavuje podielový fond, ktorý kopíruje vývoj S&P 500. Jednotlivý investor zo Slovenska preto nemusí prácne nakupovať jednotlivé akcie 500 najväčších firiem, fond to spraví za neho a jednoducho si kúpi tento fond. Ďalšou výhodou ETF fondov sú nízke poplatky, ktoré sa pohybujú výrazne pod 1 % ročne. Atraktivitu ETF na Slovensku ešte zvýšila daňová novela v roku 2016. Tá umožnila oslobodiť príjmy fyzických osôb z takýchto cenných papierov, ak sú držané aspoň rok. To poskytlo obrovskú výhodu ETF oproti klasickým podielovým fondom. Pre bežného spotrebiteľa dnes ETF predstavujú najjednoduchšiu formu toho, ako môže na Slovensku investovať do cenných papierov a prístupné sú najčastejšie práve prostredníctvom spomenutých obchodníkov s cennými papiermi. Avšak ako i pri iných formách investovania, aj pri tejto forme investovania platí, že treba byť obozretný. Prvá obozretnosť by sa mala dotýkať výberu portfólia, aby čo možno najvhodnejšie kopírovalo očakávania investora. Druhá pozornosť by mala byť zameraná na poplatky. Možné je nájsť obchodníkov, ktorí poskytujú produkty, ktoré investujú do viacerých ETF, s poplatkom nižším ako 1 % za správu, pričom neúčtujú ďalšie poplatky za výkonnosť, vstupné ani výstupné poplatky, ale i obchodníkov, ktorí účtujú viacero poplatkov a začínajú na 1,5 % za správu. Poplatky sú pri investovaní mimoriadne dôležité.

Okrem týchto možností poskytujú niektorí z obchodníkov s cennými papiermi aj možnosť individuálneho investovania do cenných papierov, napríklad si kúpite len akcie tesly alebo googlu. Takúto možnosť na slovenskom trhu poskytujú aj niektoré banky, avšak tých je skutočne iba zopár. Poplatok za nákup a predaj cenných papierov cez mobilnú aplikáciu účtuje napríklad najväčšia slovenská banka vo výške 1 % z objemu transakcie, pričom účtuje ešte vedenie účtu za 0,2 % ročne a držiteľský poplatok za správu zahraničných cenných papierov na úrovni 0,4 % ročne.

Individuálni investori môžu tiež využiť niektorú z platforiem, prostredníctvom ktorej sa dá na burze obchodovať priamo. Výhodou týchto obchodných platforiem je najmä nižší poplatok. Medzi najznámejšie patria Lynx, eToro, či Interactive Brokers. Poplatky sú pri takomto type investovania určite najnižšie, opäť však do značnej miery závisia od platformy. Takéto investovanie však vo všeobecnosti vyžaduje určitú znalosť angličtiny ako i určitú znalosť aspoň základov financií. Väčšina amatérskych investorov, investujúcich prostredníctvom týchto platforiem aktívnym výberom jednotlivých akcií, či dlhopisov má nereálne očakávania a veľmi často prerobí.

Investovanie do kryptomien

Poslednou alternatívnou možnosťou investície sú kryptomeny, a to najmä v posledných rokoch, kedy sa dostali do povedomia širokej verejnosti. Investovať do kryptomien je možné viacerými spôsobmi. Veľmi populárnou je nákup kryptomien prostredníctvom niektorej z búrz. Avšak treba si uvedomiť, že kým obchodovanie na akciovom trhu a na burze napríklad NYSE v New Yorku podlieha určitým pravidlám a regulácii, obchodovanie kryptomien prebieha zväčša na neregulovaných burzách. Môže preto dôjsť k rôznym scenárom, pričom najdramatickejší je totálny kolaps takejto burzy a strata prostriedkov. Nákup a predaj kryptomien na burze, prostredníctvom slovenskej debetnej karty samozrejme tiež nie je anonymný. Samozrejme niektoré burzy už sú regulované napríklad Coinbase alebo Binance, avšak stále existujú burzy, ktoré sa tomu vyhýbajú. A aj keď sa niektoré regulujú, tak to stále nie je porovnateľné s reguláciou tradičných búrz.

Druhou možnosťou ako investovať do kryptomien je nákup v kryptomenovom bankomate. Tie sú umiestnené vo väčšine veľkých miest a najväčším rizikom je najmä výber správnej softvérovej peňaženky na úschovu kryptomien. Výhodou takéhoto obchodovania kryptomien je najmä anonymný nákup a predaj kryptomeny za hotovosť. Nevýhodou je, že bankomaty majú celkom veľký spread oproti trhovej cene. A rovnako to, že anonymná je transakcia len do 100 či 200 eur, a aj to nie úplne.

Treťou možnosťou obchodovania kryptomien je využitie niektorého zo zaujímavých startupov, ktoré vznikli najmä v poslednom období. Prostredníctvom takejto fintech spoločnosti môžete relatívne jednoducho nakupovať a predávať kryptomeny, pričom z hľadiska obchodovania ide o relatívne bezpečný spôsob, kedy nákup a predaj vykonáva za vás fintech spoločnosť. Avšak ide o málo regulovaný sektor, preto si treba spoločnosť dôkladne vybrať – aby nešlo o nejakú formu pyramídovej hry a tiež treba myslieť na to, že prostriedky v takomto prípade nie sú pod ochranou fondu na ochranu vkladov, či investícií. V prípade krachu takejto spoločnosti preto prichádzate o finančné prostriedky v plnom rozsahu. Ďalšou nevýhodou sú poplatky, ktoré môžu byť vyššie ešte o províziu poskytovanú takejto fintech spoločnosti. Poslednou a zásadnou nevýhodou je daňovo odvodové zaťaženie, pričom zisk z obchodovania kryptomien by mal byť uvedený v daňovom priznaní, zdanený nielen sadzbou dane 19 % alebo 25 % podľa výšky základu dane ale navyše podlieha aj zdravotným odvodom vo výške 14 %.

Vo všeobecnosti sú kryptomeny mimoriadne volatilné – teda ich hodnota vie rozprávkovo rásť, ale i klesať o desiatky percent, niekedy dokonca za deň, a preto sú jedno z najrizikovejších aktív, do ktorého sa dá investovať. Ich nákup by mal každý investor zvážiť a investovať len malú časť svojich finančných prostriedkov. Väčšina investičných poradcov vám povie, že sa oplatí mať najviac 10% hodnoty majetku v kryptomenách.

Ďalšie formy investovania spomínať už nebudem. Investori ešte často na Slovensku špekulujú na pokles či rast cien rôznych mien, alebo na nákup a následný predaj komodít. Sofistikovanejší investori investujú do nákupu umenia, ako sú napríklad obrazy alebo aj dnes čoraz populárnejšie NFT, či nákup starých áut. No všetky tieto spomenuté možnosti sú už menej dostupné pre bežného človeka, ktorý sa rozhodne investovať pár tisíc eur, ktoré má k dispozícii.

Hlavne nezabudnite pri investíciách poriadne čítať aj malé písmenká zmluvy a v prípade, že niečomu nerozumiete, tak sa určite pýtajte, aspoň uvidíte ako sú na vás pripravený.

 

Návrat hore