Ako čítať výplatnú pásku?

Štátu necháte skoro polovicu vašej ceny práce

Každý mesiac dostane väčšina obyvateľov Slovenska výplatnú pásku, kde majú presne uvedené koľko stojí ich práca, koľko za nich odvádza ich zamestnávateľ a koľko odvádzajú oni z hrubej mzdy. Napriek tomu napríklad podľa prieskumov inštitútu INESS väčšina z nich netuší koľko platia štátu a pravdepodobne ani nevedia čo znamenajú všetky skratky na výplatnej páske. Toto video preto poslúži ako jednoduchý návod.

Keď sa vám moja produkcia páči, môžete ma podporiť už jedným eurom na Patreone.

Najprv treba dodať, že výplatné pásky môžu vizuálne vyzerať rozdielne, keďže závisí od toho aký softvér váš zamestnávateľ používa, avšak obsah by mal byť rovnaký.

Príklad s hrubou mzdou 1000 eur

Pre jednoduchosť, predstavme si zamestnanca, ktorý zarába hrubú mzdu 1000 eur.

Teraz poďme postupne naprieč výplatnou páskou. V prvom riadku uvidíte meno firmy, vaše meno a identifikačné údaje, ako je osobné číslo, ktoré sa týka hlavne vás ako zamestnanca danej spoločnosti.

V ďalšom riadku uvidíte váš druh pracovného pomeru a úväzok. Keď ste klasický zamestnanec na plný úväzok, tak uvidíte 100% a pritom zmennosť, teda týždenne 40 h po 8h každý deň. A vedľa je uvedená vaša zdravotná poisťovňa.

V ďalšom riadku už vidíte čísla týkajúce sa mzdy. Uvidíte váš základný plat, čo je plat v hrubom prípadne plat bez mesačný príplatkov a rovnako uvidíte prepočet na hodinovú mzdu a denný vymeriavací základ pre výpočet PN. S týmto tzv. DVZ je to trošku komplikovanejšie, pretože okrem mzdy záleží aj od toho ako dlho pri zamestnávateľovi pracujete, keďže sa prepočítava kalendárnymi dňami. Následne sa použije ďalej pri výpočte, keby ste boli práce neschopný a teda za tieto dni poberali nemocenské resp. ošetrovné.

V rovnakom riadku v ďalšom okne uvidíte tzv. NČZD prepočítanú na mesiac. V roku 2022, to je 381,6 eur. Jej zmysel si zachvíľu vysvetlíme. Ďalej v rovnakom okienku uvidíte či sa vám základ dane ešte zvýši alebo zníži napríklad keď vám firma prispieva na DDS alebo používate firemné auto na súkromné účely. V ďalšom okne v rovnakom riadku uvidíte vymeriavacie základy na jednotlivé poistenia. V preklade je to suma z ktorej sa dané poistenie, teda jeho percento vypočíta. V našom prípade bude všade 1000 eur.

V ďalšom okne uvidíte váš stav dovolenky a v ďalšom nárok na tzv. návštevu lekára resp. sprevádzanie člena rodiny k lekárovi. Za celý rok to je 7 + 7 dní.

Všetko podstatné je v najširšom riadku

V predposlednom najširšom riadku uvidíte už konkrétne čísla týkajúce sa mzdy. Najprv je uvedený počet odpracovaných dní, počet dní sviatkov v danom mesiaci, počet odpracovaných hodín, počet hodín sviatkov a následne vaša základná mzda prípadne rôzne príspevky či bonusy. Hneď za tým, je uvedená hrubá mzda v našom prípade 1000 eur a hneď pod tým odpočet jednotlivých položiek. Pre jednoduchosť uvádzam aj percento. Poďme pekne zaradom, najprv platíte zdravotné poistenie do zdravotnej poisťovne a následne poistenia do Sociálnej poisťovne ako je nemocenské poistenie, dôchodkové starobné a dôchodkové invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a následne daň 19%, resp. jej preddavok, keďže presná suma vám bude vyčíslená nasledujúci rok v ročnom zúčtovaní. Práve tu pri výpočte dane sa využíva skôr spomínaná NČZD. A ako? Hneď ako odčítate z hrubej mzdy odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, v našom prípade celkovo 134 eur, tak odčítate NČZD a vyjde vám 484 eur, čo je základ dane z ktorého zaplatíte daň 19%, teda 92 eur.

Po všetkých odpočtoch vám vyjde čistá mzda, z ktorej vám ešte môže byť zrazený príspevok na obedy či gastrolístky.

Dôležité je poznamenať, že tu sa riadky v danom okne nekončia a vaša hrubá mzda nie je cena vašej práce. Totiž zamestnávateľ na Slovensku platí za svojich zamestnancov z tzv. ceny práce resp. superhrubej mzdy zdravotné a sociálne odvody. Prakticky to opodstatnenie nemá, pretože idú tak či tak vrub zamestnanca, avšak skresľuje to pohľad zamestnancov, keďže mnohí si myslia, že hrubá mzda je skutočný náklad zamestnávateľa.

Reálna cena vašej práce je 1352 eur

Pri hrubej mzde 1000 eur je cena práce 1352 eur. Ako vidíte zamestnávateľ okrem hrubej mzdy 1000 eur ešte zaplatí zdravotné poistenie a postenia do Sociálnej poisťovne ako je nemocenské poistenie, dôchodkové starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a príspevok do rezervného fondu solidarity a nakoniec úrazové poistenie. Celých 352 eur tak ide na tieto poistenia, ktoré idú na vrub zamestnancovi, avšak platí ich z nejakého dôvodu zamestnávateľ.

Na koniec v poslednom riadku máte uvedenú finálnu sumu, ktorá vám bola poslaná na účet.

Samozrejme prepočet sa môže ešte trošku líšiť, keďže záleží od vašej životnej situácie, napríklad môžete dostávať daňový bonus na dieťa. Rovnako môžete mať služobný automobil a rôzne príplatky a ďalšie zložky mzdy.

Keby sme si to chceli zhrnúť, tak z vašej ceny práce 1352 eur dostanete na účet necelých 774 eur. 578 eur ide vo forme zdravotných či sociálnych odvodov a dani z príjmu do štátnej kasy. Celkovo sa jedná o necelých 43% z vašej ceny práce.

Návrat hore