Ako poukázať 2% z daní? | Asignačná daň

Ako podporiť občianske združenia 2%?

Každý rok môžete z vašej zaplatenej dane z príjmu poukázať časť, a to 2 alebo 3% neziskovému sektoru. Inak tomu nie je ani tento rok a v tomto videu vám vysvetlím ako na to.

Postup sa pri fyzických a právnických osobách trochu odlišuje a k tomu pri fyzických ešte záleží od toho či ste zamestnanec alebo živnostník prípadne si podávate daňové priznanie sami.

Fyzické osoby môžu asignovať daň v prípade, že je asignácia viac ako 3 eurá a väčšinou poukážu neziskovému sektoru 2%. Tri percentá môžu poukázať len ľudia, ktorí vykonávali počas roka dobrovoľnú činnosť, najmenej v rozsahu 40h, na to musíte mať samozrejme potvrdenie od samotnej organizácie, v ktorej ste toto dobrovoľníctvo vykonávali.

Právnické osoby (PO) môžu asignovať daň vo výške 2% alebo 1%, za predpokladu minimálnej výšky asignácie 8 eur. Asignovať 2 % môže subjekt, ktorý daroval v priebehu roka finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane.

V roku 2019 celkovo cez asignáciu dane smerovalo do mimovládneho sektora približne 73 miliónov eur.

A ako môžete napríklad mňa alebo iné organizácie podporiť?

V prípade, že ste fyzická osoba zamestnanec a zamestnávateľ za vás podával daňové priznanie, tak už predtým ako ho za vás podal, ste pravdepodobne dostali tlačivo s menom „žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov,“ ktoré ste vypľňali. V tomto tlačive ste museli v časti 7 zaškrtnúť, že chcete dostať potvrdenie o zaplatení dane. Toto tlačivo ste samozrejme zamestnávateľovi odovzdali aby mohol podať za vás daňové priznanie.

Niekedy v priebehu marca resp. apríla dostanete „potvrdenie o zaplatení dane“ a v ňom budete mať uvedené akú daň ste v minulom roku odviedli. Potom ho použijete už pri vypĺňaní tohto vyhlásenia. Vďaka tomu, že sa upravila legislatíva, je to už jednoduchšie. Vyplníte svoje osobné údaje, vypočítate z vašej dane 2 resp. 3% a následne do údajov o prijímateľovi len vypíšete údaje prijímateľa ako je názov a IČO. Najneskôr do 30. 04. 2022 doručte obe tlačivá príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ budete tlačivá posielať poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke. Adresy daňových úradov sú tu. 

Takto môžete podporiť hocijakú neziskovku zo zoznamu prijímateľov 2%. Link vám uvediem dole v popise. Podporiť takto môžete aj moje občianske združenie Ekonómia ľudskou rečou. Tak ako tento kanál aj samotné občianske združenie je určené hlavne pre účel vzdelávania v ekonómii, financiách a témach, ktoré s nimi súvisia. Moje stanovy nájdete na webe a prostriedky, ktoré by ste mi poskytli, môžem použiť len na účely ktoré sú predmetom  činnosti občianskeho združenia a ktoré s ním súvisia.

Formulár na podporu Ekonómie ľudskou rečou

Či už je to nákup a udržovanie zariadenia na točenie videí, predplatné novín a softvéru potrebného na editáciu a tvorbu scenárov alebo administráciu webu, ktorý by som chcel v budúcom roku prekopať a sprehľadniť, keďže sa mi tam kopia len ďalšie a ďalšie články.

V prípade, že si podávate daňové priznanie samy, tak je to s poukázaním 2% trochu jednoduchšie, teda je s tým menej papierovačiek. V prípade príjmov zo zamestnania a dohôd podávate daňové priznanie typu A a v prípade, že ste živnostník, tak typu B. Obe tlačivá obsahujú oddiel o poukázaní 2% z dane. V tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5 , v tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12.

Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania, teda do konca marca alebo júna, v prípade, že ste odložili podanie, na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

V daňovom priznaní pre právnické osoby. Do “VI. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” vyplníte údaje prijímateľa 2%.

Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke. Avšak niektorí môžu podať daňové priznanie len elektronicky

Nech už sa rozhodnete pre podporu môjho alebo akéhokoľvek iné združenia, nezabúdajte, že je to to najmenej čo môžete pre neziskový sektor spraviť.

Návrat hore