Nemáte televíziu, ale platíte za ňu | KONCESIONÁRSKE POPLATKY

Nemáte doma televízor a ani rádio, ale platíte za to, o čo ide? No predsa o koncesionárske poplatky. V tomto videu si o nich povieme viac. Prečo sa platia, koľko na nich dajú bežní ľudia či podnikatelia a či ich môžete aj neplatiť.

Video vzniklo v spolupráci s portálom firmáreň.sk

Koncesionárske poplatky sú základným pilierom financovania Rozhlasu a televízie Slovenska. Od roku 2008 ich platí každý, kto je odoberateľom elektriny. Samozrejme, keď máte tri nehnuteľnosti, tak ich budete platiť len raz, teda mali by ste. Od roku 2003 sa ich výška nemenila, a to napriek poslednému avizovanému zvyšovaniu v roku 2016, ktoré nakoniec parlamentom neprešlo. Každý odoberateľ elektriny za ne v tomto roku zaplatí 4,64 eur mesačne.

Výnimkou sú dôchodcovia, ktorí nežijú s osobou s pravidelným príjmom alebo ľudia žijúci s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Rovnako neplatia koncesionárske poplatky ľudia v hmotnej núdzi.

Zamestnanci ich platia dvakrát

Podnikatelia rovnako platia za svojich zamestnancov koncesionárske poplatky, a to už pri zamestnávaní viac ako troch zamestnancov, pričom výška koncesionárskych poplatkov je odstupňovaná podľa počtu zamestnancov.

Platenie koncesionárskych poplatkov podnikateľmi je trošku kontroverzné, a to z jednoduchého dôvodu. Zamestnávateľ platí za zamestnancov poplatok, ktorý už zamestnanec raz odviedol, keďže pravdepodobne niekde býva a je odberateľom elektriny. Tento paradox, doteraz nebol vyriešený a ani novela platiaca od júla 2021 ho nezmení.

ekonomia ludskou recou

Výhodou pre podnikateľov je, že od júla 2021 už nebudú mať s koncesionárskymi poplatkami toľko papierovačiek ako doteraz. Už nebudú musieť svoj počet zamestnancov preukazovať RTVS potvrdeniami zo Sociálnej poisťovne, keďže toto zasielanie medzi Sociálnou poisťovňou a RTVS sa zautomatizuje. Rovnako sa do počtu zamestnancov nebudú počítať dohodári, keďže v tomto smere sa úrady nevedeli zhodnúť, či sa dohodári započítavajú či nie.

Rovnako bežní ľudia nebudú musieť oznamovať RTVS, že majú síce tri nehnuteľnosti, ale platia len za jednu. Doteraz sa stávalo, že na to ľudia v rámci dedičstva či po kúpe nehnuteľnosti zabudli a následne im len prišla výzva na zaplatenie dlhov voči RTVS.

Neplatiť sa neoplatí

Zamestnávatelia, ale aj bežní ľudia by mali koncesionárske poplatky platiť do konca mesiaca, ktoré ho sa poplatok týka. Na výber je platba za kalendárny mesiac, štvrťrok alebo rok.

A čo sa stane ak sa plateniu koncesionárskych poplatkov vyhnete? Kontrolu vykonáva RTVS spolu so Sociálnou poisťovňou a v prípade, že nezaplatíte, tak vám RTVS pošle do 60 dní upomienku a po jej obdržaní by ste mali poplatok uhradiť s tým, že zaplatíte aj poštovné za upomienku. V prípade, že po výzve do 30 dní nezaplatíte, tak ste povinný zaplatiť aj 17 eurovú pokutu. Pri podnikateľoch sa výška pokuty rozlišuje podľa počtu zamestnancov, a to od 33 do 166 eur. Aj keď sa vám trest za nezaplatenie môže zdať nízky, tak riskovať sa neoplatí, pretože RTVS to môže posunúť až na súd.

A koľko celkovo zhltne RTVS z rozpočtu verejnej správy, resp. koľko sa jej podarí vybrať na koncesionárskych poplatkoch? RTVS vyberie na koncesionárskych poplatkoch viac ako 70 miliónov eur ročne. Pre lepšiu predstavu, v roku 2020 išlo 139 miliónov eur na pomoc v hmotnej núdzi alebo 143 miliónov na detské domovy.

Zmeny platiace od polovice roka systém zlepšia

Je systém koncesionárskych poplatkov nastavený dobre?

Po zmenách v júli 2021 to bude zásadne lepšie, keďže sa administratívne odbremenia bežní ľudia, ale aj zamestnávatelia. Samozrejme paradox, že nemáte televízor ani rádio, ale koncesionárske poplatky platíte, pretože používate doma elektrinu naďalej zostáva.

Potrebujeme zrušiť koncesionárske poplatky? Na toto ťažko odpovedať. Keby sa koncesionárske poplatky zrušili, tak veľmi pravdepodobne by sa spomínaných viac ako 70 miliónov vybralo inak, napríklad na dani z pridanej hodnoty.

A vznikla by tak fiškálna ilúzia. To znamená, že by sme mali pocit, že tak ako školstvo či vlaky zadamor, tak napríklad aj televízia a rozhlas Slovenska sú bezplatné služby. Čo samozrejme nie je pravda a všetci si za nich viac či menej platíme vo forme daní.

Otázne je čo spraví s koncesionárskymi poplatkami avizovaná zmena daňovo odvodového systému. To zatiaľ nevieme.

 

 

 

 

 

Návrat hore