Akým chybám sa vyhýbať pri investovaní?

Najčastejšie investičné chyby. Čomu sa vyvarovať?

Množstvo ľudí sa v dnešných časoch, kedy peniaze strácajú na hodnote pomerne rýchlo zaujíma o investovanie. Je však dokázané, že významné percento ľudí pri investovaní zlyhá a odnesie si nielen zlú skúsenosť pre seba, no bude šíriť negatívne emócie aj ďalej a od potenciálneho investovania odradí ďalších ľudí v okolí. Negatívnych príkladov máme na Slovensku neúrekom. V jednom z predchádzajúcich videí som napríklad spomenul nebankovky, ktoré zanechali tak zlý dojem z investovania, že zanechali v rodinách až generačnú nechuť k investovaniu.

Toto video bude o najčastejších chybách, ktoré v investovaní robíme.

Toto video vzniklo v spolupráci s Finaxom, ktorý do 30.11 na tomto linku ponúka odpustenie vstupného poplatku (1,2%) z vašich investícií.

Prvou a najčastejšou chybou je neinvestovať vôbec. Strach z prípadnej straty je pri niektorých ľuďoch taký veľký, že ľudia radšej držia peniaze na svojich bankových účtoch, než aby ich efektívne zhodnocovali. Z prieskumu Focus-u vyplýva, že pravidelne prostredníctvom podielových fondov, či nákupu ETF investuje len 13 % Slovákov – pričom oveľa častejšie ide o mladších a vzdelanejších ľudí. Investovanie dnes, na rozdiel od minulosti už nie je iba pre bohatých ľudí s dobrými kontaktami a vzdelaním. Aj ľudia, ktorí majú problém rozumieť finančným trhom, či na vzdelávanie v tejto oblasti nemajú čas môžu využiť niektorú z viacerých platforiem investovania. Na Slovensku postupne vzniká pomerne silný finančný sektor so zaujímavými možnosťami bezpečného investovania schopného dosahovať zaujímavé výnosy.

Radšej zbohatnúť pomalšie

Druhou veľmi častou chybou je snaha čo najrýchlejšie zbohatnúť. Množstvo začínajúcich investorov dúfa, že v krátkom čase na investovaní zázračne zbohatne. Avšak úspech v investovaní prináša najmä dlhodobé investovanie, s investičným horizontom aspoň desať rokov. Aj z tohto dôvodu je dôležité, aby človek neinvestoval finančné prostriedky, ktoré tvoria krátkodobú rezervu. Dôvodom, prečo investovať dlhodobo je najmä využitie efektu zloženého úročenia, ktoré sa v krátkom čase nedokáže prejaviť. A zároveň na čím dlhší čas investujete, tak tým viac znižujete celkové riziko.

Treťou chybou, ktorej sa investori dopúšťajú je, že pri investovaní nemajú dostatočnú vlastnú víziu alebo cieľ, ku ktorému by chceli smerovať. Množstvo ľudí chce v zásade iba zbohatnúť, časť z nich sa správa stádovito, a nasleduje jednanie niekoho úspešného, či známeho. Veľká časť ľudí investuje na základe odporúčaní kamaráta, youtubera, či instagramovej hviezdy. Investovanie by malo byť cielené na určitý účel. Veľmi časté je investovanie s cieľom získať prostriedky na dôchodok, ale cieľom môže byť aj získať majetok dostatočne veľký na splatenie bývania, vytvorenie finančnej rezervy, či na kúpu nového auta alebo s cieľom zaplatiť si dovolenku.

Nedostatočná diverzifikácia portfólia je ďalším z častých omylov najmä začínajúcich investorov. Najmä začínajúci investori zvyknú nakúpiť akcie, ktoré sú práve v kurze. Počujete v rádiu, že akcie Apple vzrástli? Že Enron valcuje trh? Alebo zlato je zaručená investícia, na ktorej nikdy neprerobíte? Aj pod týmito videami sa objavujú komentáre, ktoré hovoria o zaručených radách ako zbohatnúť, a ktorá z alternatív investovania je najlepšou. Množstvo investorov má tendenciu prehnane veriť jednému aktívu, či jednej skupine aktív a prípadne podceňovať inú skupinu aktív.

Správnym prístupom je však dostatočne diverzifikovať portfólio. Ide o rozdelenie finančných prostriedkov podľa toho, ako sa pri investovaní chcem správať. Ak si myslím, že mi vyššie riziko nevadí, že viem zniesť aj väčší prepad na trhu, je pre mňa vhodný vyšší podiel akcií. Ak mi je ale ľúto každého eura, ktoré pri investovaní môžem krátkodobo stratiť, je vhodnejšie zvážiť konzervatívne nástroje. Avšak ani pre úplne konzervatívneho investora nemusí byť vhodné vyhnúť sa investovaniu do akcií a naopak, niekedy aj pomerne dravý investor, ktorý cieli na vysoké výnosy v krátkodobom horizonte, môže časť svojho portfólia investovať dlhodobejšie. Investiční poradcovia vo všeobecnosti odporúčajú aj investície do viacerých finančných nástrojov s cieľom rozložiť riziko. Aj v tomto smere, ak človek nevie, aký typ investora je mu môže pomôcť investičná spoločnosť, či banka, a to vhodným dotazníkom, ktorý rieši dĺžku investície ale i rizikový profil jednotlivého investora. Riešením ako neinvestovať len do jedného typu akcií môže byť napríklad nákup celého akciového indexu, teda akcií všetkých spoločností obchodovaných na niektorej burze.

Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov

Mnoho investorov zabúda aj na pravidlo, že minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Túto vetu je možné nájsť v investičných prospektoch a upozorňuje na možné riziká. Počuli ste o tom, že minulý rok akciové trhy dosiahli zhodnotenie 20 % a chcete investovať s vidinou toho, že tak istotne zarobia aj tento rok? Nič také neexistuje, je bežné, že lepšie roky striedajú tie horšie a naopak. Podobne je to aj pri akciách a kúpiť akcie niektorej firmy, napríklad Tesly len preto, že v minulom roku dosiahla zásadné zhodnotenie môže byť osudovou chybou. Zabudnúť na toto pravidlo sa môže investorom vypomstiť a preto treba vždy investovať bez zbytočne veľkých očakávaní krátkodobých ziskov. Radšej byť príjemne prekvapený ako nepríjemne zaskočený.

Veľmi častou chybou, ktorej sa ľudia dopúšťajú je konanie pod emóciami. Emócie, ako sú napríklad strach, radosť, nadšenie nám častokrát bránia urobiť chladnokrvné racionálne rozhodnutie. Práve v prípade investovania je to veľmi časté. Je veľmi ťažké investovať do určitej triedy aktív, ak táto klesá. Nakupovať akcie v čase poklesu odporučí každá knižka a učebnica o investovaní. No ak už reálne sedíte za počítačom a máte z bankového účtu preposlať peniaze na investičný, v čase, kedy vidíte možno aj záporný zostatok, či veľký pokles hodnoty je psychologicky veľmi ťažké. Navyše, málokedy sa dá odhadnúť ten čas, kedy už trhy prestanú padať a začnú rásť, preto sa pokojne môže stať, že zainvestovanie ďalších prostriedkov prinesie v krátkodobom horizonte ďalšie straty. Z tohto môže mať časť investorov zlý pocit, či dokonca nechuť k investovaniu. Viacero investorov v takomto prípade dokonca zruší účet, s argumentom „aby som nestratil ešte viac“ a investíciu odpredá na dne s veľkou stratou.

Množstvo investorov, ktorí navyše na finančnom trhu pôsobia iba krátko sa zvykne zľaknúť prepadov. V prípade prepadu veľakrát ľudia dostanú strach, finančné prostriedky vyberú s argumentom „aby strata nebola ešte väčšia“ a dlhodobo nie sú úspešní. Konanie pod strachom môže byť obrovskou limitáciou veľkej časti investorov.

Investovať pasívne sa vypláca

Aj z tohto dôvodu sa viacerí investiční poradcovia prikláňajú napríklad k názoru, že určitá „indiferentnosť“ môže byť dokonca pri investovaní prospešná. Prístup „nakúp a zabudni“ môže napríklad viesť k tomu, že finančne negramotný človek, ktorého investovanie nezaujíma, a finančné trhy nesleduje môže byť v investovaní veľmi úspešný. Napríklad vtedy, ak vstúpi do správneho fondu v druhom pilieri a 40 rokov sa na svoj dôchodkový účet nepozrie, tak dokáže byť častokrát úspešnejší ako investor, ktorý pravidelne mení svoje investičné správanie a snaží sa časovať trh. Možno aj preto je investovanie pre každého a ďalšou z častých chýb investorov je častá zmena stratégie investovania.

Investori niekedy preceňujú svoje schopnosti. Nejde len o úplných amatérov, ktorí zvyknú svoje schopnosti preceniť, na základe jednej úspešnej investície, ale aj o profesionálov, ktorí majú investovanie ako svoje zamestnanie. Je pomerne časté, že v tejto práci zlyhávajú aj profesionálni investori a pasívna správa, teda len kopírovanie nejakého indexu je štatisticky dokonca úspešnejšie, ako snaha nakupovať firmy, u ktorých predpokladám, že budú rásť. Warren Buffet je žiaľ iba jeden a je dosť nepravdepodobné, aj keď nie nemožné, že zrovna slovenský Jožo z Hornej Dolnej, ktorý si prečíta noviny dokáže byť úspešným aktívnym investorom.

Veľmi podceňovanou vecou, najmä však u začínajúcich investorov sú náklady, alebo poplatky. Ľudia si povedia, že tomu nerozumejú, prípadne sa im poplatok 5 % nezdá na prvé počutie vysoký. Poplatky sú však v investovaní veľmi dôležité a ich podceňovanie vedie k nižším výnosom v desiatkach percent.

Pri dobrom uvedomení si, akých chýb sa najčastejšie investori dopúšťajú a zároveň pri dostatočne dlhodobom, cielenom investovaní do kvalitných nástrojov s nízkymi poplatkami však vie byť aj bežný človek úspešný a dosiahnuť zaujímavý výnos.

Návrat hore